A tankönyvellátás rendje
  A tankönyvellátás rendje a 2017/2018-as tanévben az alábbiak szerint változott:

  A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezette
  be az 5-8. évfolyamokra
  . Így az általános iskolák minden tanulója térítésmentesen kapják meg a tankönyveket.

  Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

  • tankönyv kölcsönzéssel,
  • használt tankönyvek biztosításával,
  • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

  Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint:

  • 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket)
  • 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományából kapják. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Megrongálódás esetén a könyv beszerzése és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata.

  A 2017/2018-as tanév szülőket és diákokat érintő, tankönyv rendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalói:

  1. Az iskolák április 1-30-igadták le alaprendeléseiket. Az újonnan beiratkozó tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az iskoláknak  május 15. és  június 30. között van lehetőségük.
  2. Augusztus 3- 25. között kapják meg az iskolák az alaprendelés során igényelt könyveket.
  3. Iskolánkban a tankönyvek kiosztása szeptember 1-jén, az első tanítási napon történik.
  4. Április 15-től elérhetővé vált a tanykönyveket szállító KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján a „Szülői felület”, itt egy regisztráció után lehetőség van a:
  • a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyv rendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
  • a diákok tankönyv rendeléseinek nyomon követésére

   Ha a  gyermek iskolát vált: az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő estlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni.

   Lakcímváltozás: amennyiben (szuloifelulet.kello.hu) weboldalon keresztül kérik személyes adataikban történt változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, de a változást  az iskola tankönyvfelelősével is közölniük kell.

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu