Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok rendje 2017.

   

   

  Az intézmény neve:    II. JÁNOS PÁL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

                                           Címe:              6237 KECEL, SZABADSÁG TÉR 17.

                                           OM azonosító: 201551

                                           Adószáma:      18219306-2-03       

                                           KSH-szám:      18219306-8520-552-03        

                                           TB törzsszám: 198959214

                                           Alaptevékenység: 8520 Alapfokú oktatás     

   

  Képviseletre jogosult személy neve: BERGER JÓZSEF

   

  Tagintézmények:

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézménye

                   6238 Imrehegy, Iskola u. 1. sz.

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

                   6238 Imrehegy, Kossuth u. 17.                                              

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye

                   6236 Tázlár, Templom köz 3. sz.

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodája

                   6236 Tázlár, Kecskeméti u. 5.

                                                

   

  Jelen szabályzat hatálya kiterjed a tagintézményekre is.
  Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik.
  A 2014. augusztus 1-jétől alkalmazott szabályzat felülvizsgálata megtörtént, változtatás nélkül alkalmazható további 1 évre.

   

   

  Kecel, 2017.szeptember 1.

   

  ____________________________________

  cégszerű aláírás


  A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje

  Pedagógus – tanuló kapcsolata (iskolán belüli)

  Pedagógus – család kapcsolata (családlátogatások, szülőértekezletek, fogadóórák)

  Gyermekvédelmi felelős- tanuló, szülő kapcsolat (iskolán belüli, családlátogatás)

  A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden osztályfőnök, pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

  Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére egy pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként tevékenykedik. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.

  Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:

  • a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,
  • családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében,
  • a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,
  • segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét,
  • a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi,
  • tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.

  Az iskola gyermekvédelmi tevékenységének három fő feladata:

  • a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése,
  • feltárása, megszüntetése.
  • A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.

  Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén:

  • fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,
  • meg kell keresni a problémák okait,
  • segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,
  • jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakemberének.

  A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes:

  • Pedagógiai Szakszolgálattal,
  • Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatával,
  • Kormányhivatallal (gyámügyi igazgatás)
  • gyermekorvossal, iskolai védőnővel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,.
  • Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását:
  • a felzárkóztató foglalkozások,
  • a tehetséggondozó foglalkozások,
  • a differenciált oktatás és képességfejlesztés, az indulási hátrányok csökkentése,
  • a pályaválasztás segítése,
  • a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),
  • egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,
  • a családi életre történő nevelés,
  • a napközis és a tanulószobai foglalkozások,
  • az iskolai étkezési lehetőségek,
  • az egészségügyi szűrővizsgálatok,
  • a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok),
  • a szülőkkel való együttműködés,
  • pályázatokon való részvétel,
  • tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásokról.

   

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu