Meghívó a honlapra


    A Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye II. János Pál Katolikus Általános Iskolát Kecelen 2011/2012-es tanévtől vette át. Eddigi önkormányzati fenntartású intézmény vált egyházi fenntartásúvá. Nehezítette a feladatot, hogy a település egyetlen alapfokú oktatási feladatot ellátó iskolája. Az egyházi intézmények között a katolikus közoktatás szerepe jelentős, hiszen kiemelkedő segítséget nyújt a szülőknek nevelési feladataik teljesítésében,és feladataink megoldásában segítséget kapunk az egyházmegyétől, valamint a tapasztalatokkal rendelkező Katolikus Pedagógiai és Szervezési Intézettől. Minden katolikus nevelési és oktatási intézményben az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek. Ezt a feladatot lassan és következetesen tudjuk megvalósítani egy- nézeteit tekintve- inhomogén nevelőtestületben. Az iskolában a kötelező hittan órákat felekezettől függően tudtuk bevezetni, ugyanakkor azok a szülők, akik nem éltek a hitoktatás lehetőségével azoknak a gyerekeinek erkölcstan órát szerveztünk. Sajnos ezt a munkát nem tudtuk egységes alapokra helyezni, mivel 7 felekezet (katolikus, református, evangélikus, hit gyülekezete, evangéliumi pünkösdi közösség, Krisztus szeretete egyház, Jehova tanúi) hitoktatói jelezték oktatói szándékukat. Célunk, hogy a többségében katolikus településen a katolikus hittanra járás lenne a legnépszerűbb. Ehhez a helyi plébániától minden segítséget megkapunk. Az iskolánkban ezen elvek mellett magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytatunk, melyet a honlapunk megtekintésével szemléltetünk. Ismerje meg a II. János Pál Katolikus Általános Iskolát és írja meg véleményét tapasztalatairól, mellyel segíti munkánkat.

    Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu