Közzétételi lista

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:


  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
  Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.
  A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el!
  Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
  Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

  Egyebekben az óvodába jelentkezés és felvétel folyamatos, újonnan érkező gyermekeket az engedélyezett létszám betöltéséig folyamatosan fogadunk.

  Túljelentkezés esetén a felvételi bizottság dönt a felvétel időpontjáról [amennyiben a településen egy óvoda van, tehát az intézményvezető szervezi a bizottságot, és nem a fenntartó – Nkt. 49. § (2) bek.]

  A beiratkozásra meghatározott idő:

  A jelentkezés és beiratkozás időpontja a fenntartóval egyeztetett és a törvényben meghatározott időintervallumba eső két munkanapon történik (2019. 04. 20. – 2019. 05. 20.).

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  2. lakcímkártyája
  3. oltási lap
  4. TAJ kártya
  5. más óvodából átiratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges.

  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

  A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 2

  2018./2019-es nevelési évben:

    – Katica csoport: 14 fő (kis-középső)

  1 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő szakképzett dajka

  Maci csoport: 18 fő (nagy-középső)

  2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő szakképzett dajka

  Az óvodai nevelési év rendje:


  A nevelési év: 2018. 09. 01 - 2019. 08. 31-ig tart.

  Nyitva tartás rendje: 
  Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől - péntekig: 07:00-16:30-ig.

  Intézményünk a 2018/2019 nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

  Nyári zárás:2019. augusztus 05. – 31.-ig.

  Nevelés nélküli munkanapok ütemezése a tervek szerint:
  2018. október 13. szombat
  2018. november 10.szombat
  2018. november  16. péntek
  2019. május  20. hétfő

   

  Ünnepek, események:

  • Őszi rendezvények: Évnyitó Szentmise, Népmese napja, Termény-, áldás, bál; II. János Pál emlékünnep, Október 23.-i megemlékezés, Szent Márton nap, Szent Imre nap, Szülők-nevelők bálja
  • Téli rendezvények: Adventi gyertyagyújtás, Szent Miklós, Karácsony ünnepe, Mindenki karácsonya, Családi szentmise –Balázs áldás, Szent József ünnepnap –Édesapák megáldása, Farsangi bál,
  • Tavaszi rendezvények: Márc.15.-i megemlékezés, Hamvazó szerdai áldás, Nagyböjti lelki nap, Húsvét, Anyák napja –Családi szentmise,
  • Nyári rendezvények: Az összetartozás napja, Gyermeknap, Évzáró, ballagás; Kirándulás, Évzáró Szentmise, Falunap

  Ünnepeink nagy részét legfontosabb partnerünkkel, a helyi általános iskola diákjaival és nevelőivel együtt szervezzük meg. Ezzel is megkönnyítve az óvoda és iskola közötti átmenet folyamát.

  Az év folyamán piaclátogatások, termény betakarítások, kirándulások alkalmanként, szentmisén való részvétel ünnepek alkalmával, helyben utazó művészek által előadott produkciók teszik változatosabbá minden napjainkat. Célunk, hogy minél több élményhez, ismeret megszerzéséhez juttassuk a ránk bízott gyermekeket.

   

  A pedagógiai - szakmai ellenőrzések megállapításai:

  A 2019. évi pedagógusok minősítő eljárására 1 fő óvodapedagógus jelentkezett, Pedagógus I.-ből Pedagógus II. fokozatba lépéshez.

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu