Közzétételi lista

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézménye, Iskola

  Az imrehegyi iskolában 45 tanuló oktatása engedélyezett.  Az intézmény sajátossága, az hogy   elsőtől-negyedik évfolyamig oktatjuk, neveljük a tanulókat. Az intézményben azokat a SNI és BTMN –es tanulókat tudjuk fogadni, akik a beilleszkedési, tanulási, súlyos pszichés zavaruk ellenére a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktathatók, nevelhetők.
  Az intézményi alapdokumentumok a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda dokumentumaiban, a tagintézményi részben megtekinthetőek.
   
  Pedagógus álláshelyek száma: 4 fő
  Iskolában két összevont osztály éskét napköziscsoport működik. Az engedélyezett osztályok, csoportok száma: négy
  2018/2019. tanév

  Sorszám

  Osztály neve

  Tanulók

  száma

    (fő)

  Osztályok létszáma

  1.

  1-3. összevont osztály

     23

  1.        o   11 fő

  3.        o   12 fő

  2.

  2-4. összevont osztály

     15

  2.        o     2 fő

  4.        o   13 fő

  3.

  1-3. napközis csoport

     23

  ua.

  4.

  2-4. napközis csoport

     15

  ua.

  Összesen:

   

     38

  38

   
   Beiratkozás:
  Első évfolyamos tanulók beiratkozása minden év áprilisában, a kormányhivatal által meghatározott időpontban történik. Más esetben, munkanapokon 8-16 óráig lehetséges beiratkozni, illetékes ügyintéző a tagintézmény vezető. Külföldi állampolgárokat a törvényben meghatározott iratok beszerzése, hiánytalan bemutatása után tudunk felvenni.
   
  Nyitvatartási rend: tanítási napokon reggel 7 órától, délután 18 óráig. Nevelői felügyelet: 715-1630-ig van
   
   
  Évfolyam ismétlés:

  Tanév

  %

  Tanuló

  (fő)

  Összes létszám

  2016/2017

  0,057

  2

  35 fő

  2017/2018

  0,033

  1

  30 fő

   
  Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai:
  Tanulóink pénteken kapnak házi feladatot, amit a délutáni napközis foglalkozás során el tudnak végezni. Hétvégére, illetve az iskolai szünetek napjaira alkalmanként kapnakírásbeli házi feladatot. Verstanulás, olvasási feladat (kötelező olvasmány) adható hétvégére, szünetekre is.
  Dolgozatok, írásbeli számonkérések rendje:
  A dolgozatírást a nevelő előző órán bejelenti a tanulóknak.  Egy nap, egy témazáró illetve felmérő dolgozatot írhatnak a tanulók.
  Tudáspróba, szóbeli felelet, kisebb írásbeli számonkérés egy nap alatt, több is iratható.
   
  Osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák rendje
   
  Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
  Javítóvizsgát tehet a tanuló
  • ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
  • Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg.
  • a követelményeket az intézmény Pedagógiai programja tartalmazza
  • vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
  • A javítóvizsga pontos helyéről és idejéről az iskola írásban tájékoztatja az érintetteket
  • A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
  • A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.
  Pedagógiai, szakmai ellenőrzések megállapításai:
  Fejlesztendő területek:
  Az éves tervezés az előző év tapasztalataira épüljön.
  Részletesebb osztályfőnöki beszámolók készüljenek
  Szorosabb együttműködés a főintézmény alsós munkaközösségeivel
  Javasolt pedagógiai asszisztens alkalmazása.
  Kiemelkedő területek:
  A tervezésbe a pedagógusok és a szülői szervezet is be van vonva.
  Jól működik a kiemelt figyelmet igénylők integrálása, a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőségre törekvés.
  A munkatervek az intézmény specialitásaira épülnek. Innovatív a pedagógus közösség.
  A partnerkapcsolatok jól működnek.
  A vezető támogatja a szervezet működését, az okt-nev.  feltételeit megteremti.
  Továbbképzések, szakmai fejlődés lehetőségei adottak.
   
   
   
  Ünnepek, események:az események konkrét időpontját az éves  Munkaterv tartalmazza
  Népmese napja, Márton nap, Szent Imre megemlékezés, szülők, nevelők bálja, adventi lelki nap, Szent Miklós ünnep, karácsonyi ünnepség, Farsang, Suliváró, Versünnep, március 15-e, nagyböjti lelki nap, családi nap, anyáknapja, tanulmányi kirándulás, gyermeknap, kerékpározás, föld, víz, zene, állatok világnapja, szentmise részvétel,
  Szakkörök:  báb szakkör, környezetvédelmi szakkör, tömegsport
  A szakkörökön minden gyermek részt vehet. Egy gyermek több szakkörre is járhat, érdeklődésének megfelelően.
  Pedagógusok névsora 2017/2018-os tanév

  A pedagógus

  neve

  Iskolai

  végzettsége

  Mely szakra

  képesített

  Tárgyakat

  tanít

  Barna Judit

  F

  óvodapedagógus, tanító

  ember és társadalom spec. koll

  magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, technika, napközi

  Kiss Erzsébet

  F

  tanító

  magyar nyelv és irodalom spec.koll

  magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés, technika, ének zene, testnevelés, napközi

  Kisa Anett

  F

  tanító

  gyermek és ifjúság segítő  OKJ

  rajz és vizuális kultúra környezetismeret, napközi

  Vancsura Lászlóné

  F

  tanító,

  óvodapedagógus,

  közoktatási vezető,

  ének-zene spec. koll,

  matematika, ének zene, napközi

  F-Főiskola
   
   
   
  Óraadók:

  A pedagógus

  neve

  Iskolai

  végzettsége

  Mely szakra

  képesített

  Tárgyakat

  tanít

  Szvetnyikné Füleki Dóra

  F

  tanító

  német nyelv

  Pap Józsefné

  Deák Dorka

   

  F

  F

  hittanár

  hittanár

  katolikus hittan

  pünkösdi hittan

  Palásti Márta

  F

  Óvodapedagógus, gyógypedagógus

  SNI, BTMN fejlesztő foglalkozások

  Kogler Kinga

  F

   

  mozgásfejlesztés

  Szabó Márta

  F

  Logopédus , gyógypedagógus

  logopédia

  Suhajda Réka

  F

  Logopédus ,

  logopédia

  Varga Bálint

  F

  testnevelés, gyógytestnevelő

  gyógytestnevelés

   
   
   
  Az oktató nevelő munkát közvetlenül segítők

  Dolgozó neve

  Iskolai

  végzettsége

  Munkaköre

  Faddi Mihályné

  érettségi

  takarító, részmunkaidőben

  Molnár János

  szakmunkás

  fűtő, karbantartó

  részmunkaidőben

   
   
  Vancsura Lászlóné
  tagintézmény vezető
  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu