II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodája

  KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  2020/2021. nevelési év

   

   


   A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

  Az óvoda megnevezése

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodája

   

  Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

  6236 Tázlár, Kecskeméti u. 5.

  Tel:+36-30/5762747

  Tagóvodavezető: Szabadi Ferencné

  E-mail: janospal.tazlar.ovi@gmail.com

  Alapító okirat száma

   

  OM azonosító

  201551

   

  a) Óvodapedagógusok száma: 4 fő

  ebből

  Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

  4 fő

  ebből

  Szakvizsgázott

  3 fő

  ebből

  Közoktatás vezető

  2 fő

   

  b) Dajkák száma: 2 fő

  ebből

  óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik

  1 fő

  ebből

  dajka végzettséggel rendelkezik

  1 fő

  ebből

  csecsemő- és gyermekápoló

  1 fő

   1 fő dajka tartós táppénzen van 2020. augusztus 27-től, helyettesítik.

   

  c) Óvodai csoportok száma 2020/2021.

  Kis-középső csoport

  28   fő

  Nagy-középső csoport

  29   fő

  Az óvodai nevelési év rendje:

  A nevelési év: 2020. 09. 01 - 2021. 08. 31-ig tart.

   

  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

  Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig. Nyitva tartás: 6:30-16:30

  Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

  Nyári zárás: 2021. augusztus 1. - augusztus 31.

  Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

    - 2020.november 13. péntek

    - 2020.december 12. szombat

    - 2021.március 5. péntek

  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).

  Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből  és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

  Az alapító okirat szerint: 65 fő

  A beiratkozásra meghatározott idő:

  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

  Az intézményben fizetendő térítési díj:

  Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

  -        napi térítési díj: 490.-Ft/nap/fő

  Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

  -        a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

  • tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

  -        azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

  -        akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek

  -        akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság

  -        akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

   

  Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

  Szervezeti és Működési Szabályzat

  Pedagógiai Program

  Házirend

  Éves munkaterv

  A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

  A Házirend egy példánya - minden szülő számára kiadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.

  Ünnepek, megemlékezések rendje:

  Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

  • Tanévnyitó mise 2020. szeptember 1. 800
  • Terményáldás 2020. szeptember 26.
  • Szent II. János Pál pápa ünnepi mise 2020. október 21. 900
  • Szent Márton nap 2020. november 11. 1630
  • Szent Miklós nap 2020. december 4.
  • Karácsony ünnepe 2020. december 14. 900
  • Szent Margit ünnepe (óvoda védőszentje) 2021. január 18. 900
  • Farsang 2021. február 4.
  • Március 15. 2021. március 14.
  • Húsvét ünnepe 2021. április 1.
  • Anyák napja 2021. május
  • Nagycsoportosok búcsú partija 2021. május
  • Tanévzáró szentmise 2021. május 28. 900
  • Tanévzáró ünnepély, ballagás 2021. május 29. 1000

  A közzétételi lista a 2020. október 1-i állapotot tükrözi a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodájában.

   

  Szabadi Ferencné

  tagóvoda-vezető

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu