Közzétételi lista

   a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

   b) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

   c) Nyitva tartás rendje

   d) Iskolai tanév helyi rendje

   e) Pedagógus névsor

   f) Oktató és nevelő munkát segítő

   g) Országos mérés-értékelés eredményei

   h) Intézményi lemorzsolódás, évismétlés mutatói

   i) Volt középiskolás diákjaink eredményei

   j) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

   k) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

   m) Osztályok száma, tanulók létszáma

   n) Rendezvény terv 2018/19-as tanév

    

  .

   

   

  a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

  A beiratkozás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által meghatározott egységes időpontban zajlik.

  Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján.

  Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6.

  pont.)). Bizonyítani ezt lakcímkártyával lehet beiratkozáskor. A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.

  Ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

  Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?

   

  Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

  A beiratkozást követő két héten belül hivatalos levelet küldünk a felvételről.

  A beiratkozás napját a helyben szokásos módon (honlap, plakát) 1 hónappal előtte közzétesszük.

   

   b) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  8 osztály és 3 napközis csoport

   

   c) Nyitva tartás rendje

  (Házirend kivonat)

  • Az iskola épülete tanítási időben 7.30 órától 16.10 óráig tart nyitva.
  • A tanulóknak a tanítás megkezdése előtt negyed órával kell megérkezniük az iskolába.
  • A tantermekbe belépő tanárt vagy más látogatót a tanulók felállással köszöntik.
  • Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

  ÓRA

  IDŐ

  1. óra

  8.00 - 8.45

  2.óra

  9.00 - 9.45

  3.óra

  10.00 - 10.45

  4.óra

  10.55 - 11.40

  5.óra

  11.50 - 12.35

  6.óra

  12.40 - 13.25

   

  • A tanórán kívüli foglalkozásokat általában délután 14.00 óra és 16.00 óra között szervezzük.
  • Az iskolába érkezés után a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét.

              A szülő személyes vagy írásbeli kérésére- rendkívüli esetben szülői kérés hiányában - az osztályfőnök és a részére órát tartó szaktanár adhat engedélyt.

              (Orvoshoz, gyógyszertárba.)

  Amennyiben a tanuló engedély nélkül elhagyja az iskola területét (pl. szünetben a boltba), osztályfőnöki figyelmeztetést kap.

  • Az óraközi szüneteket mindenkor az ügyeletes nevelők utasítása szerint a tanulók a folyosón vagy az udvaron töltik betartva a kulturált magatartás szabályait.
  • Az órát tartó pedagógus a tanóra elején nyitja, óra végén zárja a tantermet.
  • A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanteremben.
  • A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak az előírt módon használhatják: számítástechnika terem, tornaterem, sportpálya, játszótér.
  • Az iskola épületeit, helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek és az előírásoknak megfelelően kell használni.

   

  d) Iskolai tanév helyi rendje

  A 2018/19-es TANÉV MUNKARENDJE

   

  A tanév szorgalmi rendje

   

  Szorgalmi idő:

  1. szeptember 3-tól (hétfő)

                                        2019.június 14.-ig  (péntek) tart.

  Negyedévi értékelés:

   Értesítés napja 2018. november 23. (péntek).

  Az első félév:

  2019.január 25-ig tart.     

                                 (A szülők értesítése a félévi eredményről február 1-jéig történik.)

  Háromnegyedévi értékelés:

  Értesítés napja 2019. április 12. (péntek). 

  Szünetek:

                                        Őszi szünet időpontja:                           2018. október 29 – november 2-ig.

                                        Téli szünet időpontja:                            2018. december 24– 2019.január 2-ig.

                                        Tavaszi szünet időpontja:                     2019. április 19. - április 26-ig.

  Országos kompetenciamérés

  2019.május 29.

  Országos idegen nyelvi mérés:

                                 2019.május 22.

  Belső vizsgák:

  Tantárgyak:              Matematika                    írásbeli-szóbeli

                                        Magyar                             írásbeli -szóbeli

                                        Történelem                    szóbeli

                                        Idegen nyelv                  írásbeli - szóbeli

  Írásbeli vizsgák időpontja:                              Május 27 - 31.

  Szóbeli vizsgák időpontja:                              Június 3 – 7.

  Tanítás nélküli munkanapok programterve:

  1. szeptember 13. Rendhagyó osztályfőnüki óra Böjte Csabával

                                                                                    (közösségépítő nap)

  1. október 13. DÖK nap
  2. november 10. Pályaorientációs nap
  3. december 1. Lelki nap
  4. december 15. Továbbképzés
  5. február 11. Továbbképzés

  Nevelőtestületi értekezletek programterve:

                                        Augusztus 27.                                             Tanévnyitó értekezlet

                                        Január 28.                                                    Osztályozó értekezlet

                                        Február 4.                                                    Félévi nevelőtestületi értekezlet

                                         Június 11.                                                     Osztályozó értekezlet

                                        Június 19.                                                     Év végi nevelőtestületi értekezlet

                                       Minden hónap első hétfőjén 16 00-kor nevelőtestületi megbeszélés

   

   e) Pedagógus névsor

  2018/19-es tanév

   

  Név (végzettség)                       Tanított tantárgyak                                                 Osztály

  Papné Csipak Andrea tagintézményvezető

  (főiskola)                                       matematika, informatika                                      6. 7. 8.

  Bán Róbert

  (főiskola)                                       Fizika, testnevelés                                                   5.;6.;7.;8.

  Bánné Gulyás Henrietta

  (főiskola)                                       gyógypedagógus, tanító                                       1.,2

  Freiné Szamosvölgyi Netta

  (főiskola)                                       tanító                                                                            1.

  Gulyás Ágnes                                             

  (főiskola)                                       tanító, hitoktató                                                       1.,2.,3.,5.

  Huczek Lajosné                                         

  (főiskola)                                       történelem                                                                 6. 7. 8.

  Kószóné Szász Borbála                           

  (főiskola, műszaki tanár)         Technika, könyvtáros                                             5.,6.,7.

  Hirsch Éva

  (főiskola)                                       tanító,                                                                           4.

  Szabadiné Bíró Mónika

  (főiskola)                                       magyar nyelv és irodalom                                    5., 6., 7., 8.

  Péli Ottóné

  (főiskola)                                       tanító, ének-zene                                             1.,2.3,4.;5.;6.;7.;8.

  Petriné Bugán Barbara

  (főiskola)                                       történelem, német nyelv                                     4.;5.;6.;7..

  Bozóki Mátyásné                                      

  (egyetem)                                    angol nyelv                                                                 7.;8

  Vaska-Potharné Fekete Irén

  (főiskola)                                       matematika,                                                          5. 8.

  Bene Zsoltné                                              

  (főiskola)                                       biológia, tanító,,                                                       5. 6.  7.,8.

  természetismeret, földrajz

  Balogh Tibor

  (főiskola)                                       kémia                                                                            7, 8.

  Csikiné Nehéz Erika

  (főiskola)                                       rajz, tanító                                                      1. 2. 3. 4. 5.,6.,7.,8.

  Czele József (lelki vezető)                    

  (főiskola)                                       hittan                                                                            2. 4. 6. 7.;8

   

   

   f) Oktató és nevelő munkát segítő

  1 iskolatitkár, 1 gazdasági dolgozó, 2 takarítónő, 2 fő karbantartó

   

   g) Országos mérés-értékelés eredményei

   

  Év

  2007.

  2008.

  2009.

   

  osztály

  iskola átlaga

  országos átlag

  iskola átlag

  országos átlaga

  HH tanulók átlaga

  HHH tanulók átlaga

  iskola átlaga

  országos átlag

  HHH tanulók átlaga

  HHH tanulók átlaga

   

  Szövegértés

   

  6. osztály

  472

  516

  529

  512

  n.a

  na

  488

  513

  na.

  na.

   

  8. osztály

  456

  497

  472

  497

  n.a.

  na.

  467

  502

  na.

  na.

   

  Matematika

   

  6. osztály

  529

  500

  512

  493

  na.

  na.

  435

  489

  410

  369

   

  8. osztály

  473

  491

  480

  494

  na.

  na.

  426

  484

  409

  423

  Év

  2010.

  2011.

   

  osztály

  iskola átlag

  országos átlaga

  HHH tanulók átlaga

  iskola átlaga

  országos átlag

  HHH tanulók átlaga

  HH tanulók

   

  Szövegértés

   

  6. osztály

  1479

  1483

  1375

  1429

  1465

  1444

  1433

   

  8. osztály

  1572

  1583

  1344

  1430

  1577

  1383

  1353

   

  Matematika

   

  6. osztály

  1483

  1498

  1363

  1379

  1486

  1394

  1435

   

  8. osztály

  1700

  1622

  1575

  1422

  1601

  1367

  1360

   

  Év

  2012

  2013.

  2014.

  2015

   

  osztály

  iskola átlag

  országos átlaga

  iskola átlaga

  iskola átlag

  országos átlaga

  országos átlag

  iskola átlaga

  országos átlag

   

  Szövegértés

   

  6. osztály

  1344

  1472

  1488

  1379

  1488

  1497

  1471

  1481

   

  8. osztály

  1531

  1567

  1435

  1528

  1567

  1555

  1435

  1557

   

  Matematika

   

  6. osztály

  1288

  1489

  1533

  1349

  1497

  1489

  1450

  1491

   

  8. osztály

  1571

  1612

  1509

  1575

  1618

  1620

  1617

  1617

   

  Év

  2016

  2017

   

   

   

  osztály

  iskola átlag

  országos átlaga

  iskola átlaga

  országos átlag

  országos átlaga

  országos átlag

  iskola átlaga

  országos átlag

   

  Szövegértés

   

  6. osztály

  1451

  1494

  1243

  1503

   

   

   

   

   

  8. osztály

  1554

  1568

  1509

  1571

   

   

   

   

   

  Matematika

   

  6. osztály

  1550

  1486

  1351

  1497

   

   

   

   

   

  8. osztály

  1544

  1597

  1181

  1268

   

   

   

   

   

  Idegen nyelvi mérés eredményei 2017/18-os tanév

  6.osztály

   

   

  német

   

   

  angol

   

   
   

   

  százalék

   

   

              százalék

   

  1 tanuló

   

  80%

  1 tanuló

   

  %

   

  2 tanuló

   

  87%

   

   

   

   

  3 tanuló

   

  90%

   

   

   

   

  4 tanuló

   

  80%

   

   

   

   

  5 tanuló

   

  93%

   

   

   

   

  6. tanuló

   

  hiányzott

   

   

   

   

  7. tanuló

   

  87%

   

   

   

   

  8. tanuló

   

  80%

   

   

   

   

   9. tanuló

   

  90%

   

   

   

   

  átlag:

  83%%

   

  átlag:

  68%

   

   
       

   

   

   

   
  1. osztály

  Német

  Angol

   

   

  százalék

   

   

  százalék

  1 tanuló

   

  95%

  1 tanuló

   

  45%

  2 tanuló

   

  75%

  2 tanuló

   

  48%

  3 tanuló

   

  80%

  3 tanuló

   

  53%

  4 tanuló

   

  93%

  4 tanuló

   

  65%

  5 tanuló

   

  70%

  5 tanuló

   

  73%

  6 tanuló

   

  77%

  6 tanuló

   

  73%

  7 tanuló

   

  78%

  7 tanuló

   

  100%

  Átlag: 81%

   

   

  Átlag: 65%

   

   

   


   h) Intézményi lemorzsolódás, évismétlés mutatói

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  218

  Jelenlegi létszám (fő):

  119

  123

  119

  118

  115

  112

  126

  ebből külföldi vagy magántanuló (fő):

  0

  0

  0

  4

  1

  1

  1

  Idei tanévben távozottak száma:

  0

  0

  1

  1

  0

  7

  5

  Idei tanévben érkezettek száma:

  1

  0

  0

  1

  0

  8

  11

  Bukott tanulók száma:

  1

  4

  0

  0

  4

  0

  4

  Összes bukás száma (egy tanuló több tárgyból is bukhat):

  2

  4

  0

  0

  4

  0

  2

  Évismétlések száma:

  0

  0

  1*

  1*

  1*

  1*

  1

  * az első osztályt ismételte

   

   

  i) Volt középiskolás diákjaink eredményei

  középiskola

  oktatási azonosító

  évfolyam

  irodalom

  nyelvtan

  matematika

  német nyelv

  angol nyelv

  történelem

  fizika

  kémia

  biológia

  földrajz

  informatik4a

   

  II. Rákóczi Ferenc KAt. Gimn és Szakgimnázium

  71623619379

  10.

  4

  4

  3

  -

  3

  4

  -

  -

   

  3

   

   

  Kiskőrösi Evangélikus Középiskola

  72142114311

  9.

  5

  5

  4

  5

  4

  5

  5

   

   

   

   

   

  71604078015

  10.

  4

  4

  3

  -

  3

  3

   

   

   

  3

   

   

    .

   

   

   

   j) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

  órák

  Hétfő

  Kedd

  Szerda

  Csütörtök

  Péntek

  0. óra

   

   

   

   

   

  6. óra

  Társastánc

  1345-1430

  Hirsch Éva

  Logopédia

  Nagyné Tanács Adrienn (EGYMI)

  Furulya

  –Péli Ottóné

  Német / angol előkészítő szakkör 2.,3.5.6.o. – Petriné B. Barbara, Bene Zsoltné

   

   

  Néptánc

  1.2.3 osztály

  Mártáné Czékus Györgyi

   

  7. óra

  sakk szakkör

  Bán Róbert

   

   

  Kézilabda

  Bán Róbert

  Társastánc

  1430-1515

  Hirsch Éva

  Gyógytestnevelés

  Marusiné oláh Judit (EGYMI)

  Társastánc

  1345-1430

  Hirsch Éva

  ,,Pacsirta” dalkör

  Mártáné C. Györgyi

  Futball edzés

   Bán Róbert

  8. óra

   

  Énekkar
  Péli Ottóné

  Kézilabda

  Bán Róbert

   


  Futball edzés

   Bán Róbert

  9. óra

   

  Asztalitenisz

  1700-2000

  Horváth Mihály

   

   

   

   

   

   k) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

  Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok

  meghatározása

  Pedagógiai Program IV.8.

  Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályokérvényesülnek:

  A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghozkapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

  Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint atanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.

  A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanításiszünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nemkapnak írásbeli házi feladatot.

  Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

  A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéniválasztásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmifeladatot javasolhatunk.

  Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 10-20 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

  A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehettöbb 1-1,5 óránál.

  Dolgozatok írásának, értékelésének rendje

   

  • Egy tanítási napon íratható dolgozatok száma maximum 2 lehet.
  • Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely 3 vagy több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.
  • A diákképviselő jelenti a szaktanárnak, ha az adott napon már más dolgozatokat is tűztek ki.
  • A dolgozatok eredményéről a pedagógus tájékoztatja a tanulókat.
  • Az értékelt dolgozatokat a szülő 2 héten belül megtekintheti.

  A vizsgaszabályzat jogi kerete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§-a, melyszabályozza a vizsgák feltételeit, rendjét. Ennek megfelelően intézményünkben osztályozó-,javító- és különbözeti vizsgákra van lehetőség. A tantárgyi vizsgák tagintézményenkénteltérhetnek.

  Tanulmányok alatti vizsgák

  A vizsgaszabályzat hatálya, célja

  Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik.

  Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóiraakik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatójakülönbözeti vizsga letételét írja elő. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízotttagjaira.

  Osztályozó vizsga

  Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

  - akit felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól

  - engedélyezték, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy

  az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

  - az 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél(250óra) többet mulasztott, és a

  nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet

  - a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független

  vizsgabizottság előtt tesz vizsgát

  - ha a mulasztása egy adott tantárgyból az órák 30 %-ánál több,

  - az iskola igazgatója engedélyezi

  (A magántanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz

  tanúbizonyságot.)

  Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai

  programja szabályozza. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról, a szóbeli és/vagy

  írásbeli vizsga rendjéről, a szóbeli vagy írásbeli beszámoló választásának lehetőségéről a

  vizsga napját megelőző 15 nappal az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt.

  Javítóvizsga

  Javítóvizsgát tehet az a tanuló

  - aki tanév végén-legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,

  - aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt

  időpontig nem tette le

  - aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

  Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség.

  A tanulmányok alatt szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.

  A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

  A vizsga követelményeit, részeit a helyi tanterv tartalmazza.

  Tantárgyi vizsga

  A tagintézmények egyedi sajátosságaik alapján a következő eljárást követhetik:

  - A 8. osztályosok vizsgájának célja:

  - a tanuló vizsgahelyzetben adjon számot a tudásáról (írásban, szóban),

  - a meglévő ismeretek rendszerezett áttekintése, alkalmazása,

  - a tanulók előkészítése a középfokú tanulmányokra.

  Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem

  A vizsgán teljesített eredményért kapott érdemjegy témazáró osztályzat értékeként kerül beszámításra az év végi osztályzat kialakításakor.

  Vizsgák, mérések

  Intézményünk szorgalmazza, hogy mérjük az egyes tagintézmények teljesítményét, a tanulók tudását, képességét, kompetenciáit. Ezzel kívánjuk elősegíteni azt, hogy intézményünk tanulói mind jobban megfeleljenek az európai elvárásoknak, az országos kompetenciaméréseknek,  valamint a tagintézményekben tanulók eredményei összehasonlíthatók legyenek Szükség esetén a tagiskola intézkedési tervet készít annak érdelében, hogy az eredményeket a következő években javítani tudja.  A vizsgák megtervezése és lebonyolítása a munkaközösségek és a szaktanárok feladata.

  Vizsgaforma, vizsgarészek

  szóbeli vizsga

  írásbeli vizsga

  A tanulmányok alatti vizsgák rendje:

  A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgát szervező nevelőtől.

  - javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően

  A szóbeli vizsgák rendje

  A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

  A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

  Az írásbeli vizsgák rendje:

  A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.  Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő magyarból 45 perc, matematikából 3x45 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.

  A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

  A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni.  A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.  Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.

   

   m) Osztályok száma, tanulók létszáma

  Osztály

  létszám

  számított létszám

  Osztályfőnök

  1. osztály

  24

  24

  Freiné Szamosvölgyi Netta

  2. osztály

  10

  10

  Gulyás Ágnes

  3. osztály

  14

  14

  Péli Ottóné

  4.osztály

  22

  22

  Hirsch Éva

  5. osztály

  17

  18

  Petriné Bugán Barbara

  6. osztály

  13

  15

  Papné Csipak Andrea

  7. osztály

  12

  13

  Szabadiné Bíró Mónika

  8. osztály

  14

  15

  Huczek Lajosné

   

   

   

   

   

   

  Összesen

  126

  131

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Napközi

  31

   

   

   

   

  2. Napközi

  20

   

   

   

   

  Tanulószoba

  27

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

  összesen:

  78

   

   

   

   

   

   

  n) Rendezvény terv 2018/19-es tanév

   

  Szeptember

   

   

  Dátum

  Program

  Felelős

  Résztvevő pedagógusok

  Résztvevő osztályok /létszám/

  Költségvetés

  augusztus 22-25.

  Az 1. osztályba lépő gyermekek mérése

   

  Freiné Sz. Netta

  -----

  1. osztályosok

  ----

  augusztus 31-ig

  Teremrendezés – díszítés

  osztályfőnökök

  osztályfőnökök

  ---

  ---

  augusztus 29-30.

  Tanulók találkozása

  osztályfőnökök

  osztályfőnökök

  ---

  ---

  augusztus 31.

  Úszás oktatás megszervezése

  Gulyás Ágnes

   

   

   

  augusztus 31.

  Bábszínház bérlet

  Gulyás Ágnes

  alsós osztályfőnökök

   

   

  augusztus 31.

  Színházlátogatás megszervezése 1., és a 2. félévben 1-1 alkalommal

  Gulyás Ágnes

   osztályfőnökök

   

   

  09.03.

  Tanévkezdés

  minden pedagógus

   

  1-8.

   

  09.01.

  Házirend ismertetése

  osztályfőnökök

  osztályfőnökök

  1-8.o.

  ---

  szeptember első hete

  Óvoda-iskola átmenet: óvónők, tanítók megbeszélése

  Freiné Sz. Netta

  tanítók

   

   

  szeptember első hete

  „Felejtő” felmérések elvégzése és ennek alapján a tervező munka megkezdése

  osztályfőnökök

  tanítók, tanárok

  2-8.oszt.

  ----

  09.05-12.

  Szülői értekezletek

  osztályfőnökök

   

  2-8

   

  09.13.

  Budapesti kirándulás Böjte Csaba előadására

  Közösség építő nap alsó tagozatban

  osztályfőnökök

  felsős osztályfőnökök

  -5-8.

   

  09.20.

  Tanmenetek leadása

  Petriné Bugán Barbara,

  Freiné Sz. Netta

   

  minden pedagógus

   

   

  09.24-28.

  A világ legnagyobb tanítási órája

  Bene Zsoltné

  minden pedagógus

  4-8.

   

  09.28.

  Tanulói törzslapok megynitása

  osztályfőnökök

   

  1-8

   

  09.28.

  Európai diáksportnap

  Bánné Gulyás Henrietta

  Bán Róbert

   

  1-8

  TDSE érmek

   

  Asztalitenisz, teke házibajnokság

  Bán Róbert

   

   

   

  szeptember

  színházlátogás1

   

   

  alsó tagozat

   

   
   

  OKTÓBER

   

  Dátum

  Program

  Felelős

  Résztvevő pedagógusok

  Résztvevő osztályok /létszám/

  <str

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu