"Szent László király nyomában” 


  A ministráns és énekkaros gyerekek nyári táborban vettek részt 40 fővel Kecel város balatonmáriafürdői táborában 2017. július 3-10-ig. A „Együtt az úton-Szent László király nyomában”tábor megvalósulását egy nyertes pályázat segítette. Az EGYH-KCP-17-EPER-0554 számú projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 500 000Ft-tal támogatta. Színes, változatos programok, őrangyalos játék, hittan- és sportversenyek, városi staféta, valamint Szent László és az Árpád-házi szentek életének dramatizálása töltötték ki a napjaikat. Nemzeti öntudatra nevelés során, a tábor ideje alatt, Székesfehérváron, zarándoklaton vettünk részt, ahol megkoszorúztuk Szent László király mellszobrát és megtekintettük a nevezetességeket is pl: a nemzeti emlékhelyet. A táborlakók számára a sok fürdés a Balatonban, valamint a balatonedericsi gyalogtúra és a mindennapi közös ima, a vasárnapi szentmise Balatonkeresztúron, kellően biztosította az „Ép testben ép lélek”célkitűzéseinket. A közösséggé formálást a csapattagok között kiosztott feladatokkal, tábor rendjének betartásával, folyamatos egymásra figyeléssel, a naponta változó feladatkörök elvégzésével - tábortűz- játék- körlet-és konyha felelősséggel erősítettük.Táborvezető: Pap József diakónus. Segítői: Pap Józsefné, Illésné MárinÉva valamint Jónás Zoltán.
  SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NYOMÁBAN- Hittanos tábor Balatonmáriafürdőn
  Szakmai összefoglaló

   

  Egyházi tábort szerveztünk általános iskolás diákok részére a közösségépítés, nemzeti öntudatra nevelés, zenei fejlesztés, hitéleti nevelés, egészségmegőrzés és a természet tiszteletére nevelés jegyében.
  A program előkészítéseként a tábort megelőzően délutáni foglalkozást szerveztünk a gyerekeknek, ahol megbeszéltük, hogy ki miből készül, mivel segít, megadva ezzel a tábor alapját, és a ráhangolódást.
  A tábor komplex módon összeállított programjaival mindez a sokoldalúság megvalósult. A ministráns és énekkaros gyerekek nyári táborban vettek részt 40 fővel Kecel város balatonmáriafürdői táborában 2017. július 3-10-ig. Színes, változatos programok, őrangyalos játék, hittan- és sportversenyek, városi staféta, valamint Szent László és az Árpád-házi szentek életének dramatizálása töltötték ki a napjaikat. Nemzeti öntudatra nevelés a tábor ideje alatt különböző programokon történt: Székesfehérváron zarándoklaton vettünk részt, ahol megkoszorúztuk a Prohászka-ligetben  Szent László király mellszobrát és megtekintettük a nevezetességeket is. Itt a tanulók rövid előadással emlékeztek meg nagy királyunkról és annak tetteiről. Másik fő célunk a közösségépítés volt:  a táborlakók számára a sok fürdés, bizalomjátékok  és az egymás megismerését szolgáló játékok  a táborban és  a Balatonban, valamint a balatonedericsi gyalogtúra jól szolgálta és összekovácsolta a közösséget.  A mindennapi közös ima, a vasárnapi szentmise Balatonkeresztúron kellően biztosította az „Ép testben ép lélek”célkitűzésünket. Katolikus közösséghez híven reggeli, étkezés előtti és étkezés utáni, valamint esti ima is a programban szrepelt. A közösséggé formálást a csapattagok között kiosztott feladatokkal, a tábor rendjének betartásával, folyamatos egymásra figyeléssel, a naponta változó feladatkörökkel - tábortűz- játék- körlet-és konyhafelelősséggel is erősítettük.
  A tábor mindennapjain megvalósítottuk Lisieux-i Szent Teréz mondását: „Mindig mosolyogva találkozzunk egymással, mert a mosoly a szeretet kezdete.”
  Az éneklés és a zene,  külön erőt adott a tevékenységekhez, és biztosította a jó hangulatot. Gitáros egyházi énekek hangzottak el a tábortüzes estéken, ezen kívül számos más dal is repertoárra került. A csapat számára nagyon fontos az éneklés is, hiszen a hétköznapokban a próbákon külön kis csapatot alkotnak. Vasárnaponként a szentmiséken énekes szolgálattal színesítik a miserendet, így új dalok is megtanulásra kerültek.
  Közbn figyeltünk arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók is be tudjanak illeszkedni, valamint a tagintézményből érkező tanulók is. Az imrehegyi kis település ministránsai is megtapasztalhatták, hogy Ők is a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közösségének tagjai. Ezáltal még szorgalmasabban jönnek ministrálni a faluba. Már várják a következő közös programot, melyre együtt készül a táborlakók közössége: Közös Betlehemezés, Karácsonyi pásztorjáték, Katolikus Majálison szereplés.
  A tábor befejező tábortüzénél megállapítottuk, hogy Szent László király élete maradandó  és iránymutató lett a diákoknak, ma élő fiataloknak is, hiszen szükségünk van értékekre, biztos földi és égi támaszra, mert ha csak magunkban bízunk, könnyen elveszíthetjük identitásunkat, elfeledhetjük múltunkat és bizonytalanná válik a jövőnk is.
  Szent Pál apostol gondolataival zártuk a táborunkat: „ A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.” (Róm. 12,10)
  Az elnyert támogatásból az egyhetes tábor étkezési költségeit finanszíroztuk.
  Hazaérkezve közzétettük a jó hangulatú tábor képeit a helyi tévében, az iskola honlapján, valamint cikket közöltünk  a helyi újságban. A szülőknek is élménybeszámolót tartottak a gyerekek. A tábor sikerét bizonyítja, hogy rögtön többen jelezték, hogy a következő táborba is jönni szeretnének, s azóta is aktív tagjai a hitéleti közösségnek.

  Image
  Image
  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu